☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole 2013

 I.

1. Organ kontrolujący: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
09.01.2013 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Wizytacja w miejscu projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 II.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
25.02.2013 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, od 01 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli.

 

 III.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
17.05.2013 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola na miejscu realizacji umowy dotacji nr 106/U/400/545/2012 z dnia 15.10.2012 r. na przedsięwzięcie pn.: "Utrzymanie wyjątkowych walorów przyrodniczych obszaru NATURA 2000 w gminie Rokietnica poprzez uzupełnienie zadrzewień".

 

 IV.

1. Organ kontrolujący: 
Archiwum Państwowe w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
19.06.2013 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola ogólna archiwum zakładowego.

 

V.

1. Organ kontrolujący: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
28.10.2013 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Wizyta monitorująca projekt nr RPWP.05.02.01-30-153/08 pt. "Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka nr 56/2".

 

VI.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
28.10.2013 r. - 31.10.2013 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola zadania pn. "Przebudowa ulicy Poznańskiej w miejscowości Starzyny oraz ulicy Trakt Napoleoński w miejscowości Rokietnica" zrealizowanego w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa.

 

VII.

1. Organ kontrolujący: 
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
08.11.2013 r. - 09.01.2014 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

 

VIII.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
28.11.2013 r. - 28.11.2013 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

IX.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
29.11.2013 r. - 29.11.2013 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola prowadzenia rejestracji osbób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej w latach 2012-2013.

 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2013-01-09 13:11:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2014-02-12 13:09:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364249