Zarządzenia Kierownika Jednostki

Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko ds. wojskowych, OC,p.poż. oraz BHP w Urzędzie Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora do spraw ewidencji dróg i nieruchomości oraz realizacji inwestycji drogowych i uzbrojenia terenu w Urzędzie Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji w sprawie: zasad wymiaru, poboru podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy Rokietnica, postępowania w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych przez organ podatkowy w Gminie Rokietnica, obiegu i kontroli dowodów księgowych dotyczących  wymiaru i poboru tych należności


Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podatników w zakresie podatków lokalnych na terenie Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego


Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2009 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Opel Astra 1,4 KAT nr rej, PZ 9752/F stanowiącego własność Urzędu Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2009 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2013 roku w sprawie użytkowania samochodu służbowego marki Opel Astra 1,4 KAT nr rej, PZ 9752/F stanowiącego własność Urzędu Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Rokietnica


Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany zarzadzenia nr 10/2009 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rokietnica 


Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania wykazu ksiąg rachunkowych i planu kont dla organu podatkowego - załącznik nr 1

Wytworzył:
Udostępnił:
Widera Lidia
(2013-04-03 09:27:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2014-07-18 08:45:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki