☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o rozpoczęciu prac nad programem współpracy

RO.523.3.2013
Rokietnica, dn. 04-09-2013 r. 

INFORMACJA

o rozpoczęciu prac nad programem współpracy

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania pisemnych propozycji ogólnych kierunków i obszarów działań do projektu „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Propozycje proszę przesyłać pisemnie lub dostarczać osobiście na adres Urząd Gminy Rokietnica, Referat Organizacyjny i Promocji, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub drogą mailową na adres: agnieszka.antczak@rokietnica.pl do 30 września 2013 r.

Propozycje do Programu można także przedstawić osobiście podczas spotkania, poświęconemu opracowaniu założeń współpracy na rok 2014 oraz wstępnej wizji Programu, na które zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 24 września 2013 roku o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

Za przygotowanie projektu Programu odpowiedzialna jest Agnieszka Antczak, Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy, budynek „A” Urzędu Gminy, pok. 20, tel. 61-8960619.

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2013-09-04 15:03:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2013-09-04 15:05:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630