☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi / zapytania ofertowe

2022

05.12.2022

Ogłoszenie - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii

Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

23.11.2022

Ogłoszenie - Dostawa autobusu niskoemisyjnego w ramach Projektu „Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Rokietnica”

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135996

2023.01.17 Informacja o wyniku postępowania

Kolejne pytania wraz z odpowiedziami i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 22.12.2022

Załącznik nr 6 - wzór umowy wersja aktualna
Pytania wraz z odpowiedziami i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 22.12.2022

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis systemu monitoringu wersja aktualna z dnia 21.12.2022

Pytania wraz z odpowiedziami i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 21.12.2022

Załącznik nr 3 - wzór formularza ofertowego - aktualny na 13.12.2022

pytania wraz z odpowiedziami i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 13.12.2022

informacja o zmianie treści zapytania z dnia 30.11.2022

Zapytanie-ofertowe

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis autobusu

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis systemu monitoringu

Załącznik nr 3 - wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4  - Oświadczenie o braku powiazan

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o braku dodtakowych podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw

 

 

11.10.2022

Ogłoszenie przetargu na Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego

 

Ogłoszenie_o_zamówieniu_UE

SWZ_OLEJ_NAPĘDOWY_Rokbus

Zal_1_do_SWZ_formularz_ofertowy

Zal_1_do_umowy_Protokol_roznic

Zal_2_do_SWZ_JEDZ

Zal_3_do_SWZ_JEDZ-instrukcja

Zal_4_do_SWZ_Projekt-umowy

Zal_5_do_SWZ_Zastrzezenie_tajemnica

Zal_6_do_SWZ_Grupy_kapitałowe

Zal_7_do_SWZ_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału

Zal_8_do_SWZ_Oświacznenie_wykonawców_wspólnie_ubiegających

Zal_9_do_SWZ_Udostępnienie_zasobów

Zal_10_do_SWZ_Oświacznenie_wykonawcy_o_aktualności_informacji_tekst_jednolity_po_zmianach

Zal_11_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal_ePUAP

Zapytania_do_SWZ_oraz_odpowiedzi_1

Zapytania_do_SWZ_oraz_odpowiedzi_2

Zal_1_do_SWZ_formularz_ofertowy_PO_ZMIANACH

Informacja_o_kwocie_na_realizację_zamówienia

Informacja_z_otwarcia_ofert_ON_Rokbus

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Rokbus

Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_UE

 

19.09.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2
Wersja nr 1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.09.2022 nr 2022/BZP 00352855/01/P
 

https://bip.rokietnica.pl/public/getFile?id=559994

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2022%2FBZP%2000352855%2F01%2FP

 

2018

Przetarg/ zapytania ofertowe ogłoszone - zakończone:

-----------------------------------

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert na Bezgotówkowy zakup oleju napędowego dla pojazdów Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 30 listopada 2018 r., godz. 15.00

Zamawiający/Odbiorca:

Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. 62-090 Rokietnica, ul. Rolna 39

Szczegóły: http://www.rokbus.com.pl/aktualnosci/240-zapytanie-ofertowe-zakup-on

 

Informacja o zakończeniu postępowania ofertowego na Bezgotówkowy zakup oleju napędowego dla pojazdów Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.

Zarząd Spółki ROKBUS informuje, że zakończono postępowanie w ramach zapytania ofertowego na Bezgotówkowy zakup oleju napędowego dla pojazdów Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.

Informujemy, iż wybrano ofertę firmy:

“MAC-BENZ”

Maciej i Barbara Kłaczkiewicz

Spółka Jawna

64-500 Szamotuły, ul. Lipowa 72A

 

Zarząd składa podziękowanie wszystkim podmiotom, które złożyły oferty.

 

2017

Przetarg/ zapytania ofertowe ogłoszone:

-----------------------------------

Informujemy, iż dnia 26.09.2017 roku w procedurze przetargu ofertowego zostały wybrane następujące firmy, które ubezpieczą odpowiednio:

Uniqa - flota autobusów

Reso Europa Service Sp. z o.o. jako przedstawiciel Balcia Insurence SE - majątek firmy

Okres ubezpieczenia obejmuje 2 lata (2017-2019). Kryterium dokonanego wyboru określała cena i zakres działań ubezpieczyciela.

 

 

Aktualizacja z dnia 15.09.2017

w związku z zapytaniami oferentów przedłużamy czas nadsyłania ofert dotyczących ubezpieczenia do dnia 25.09.2017 do godz. 15.00.

Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą lub drogą e-mail.

Dopuszczalne jest przedstawienie ofert z rozdzieleniem na części majątkowe i komunikacyjne.

------------------------------------------

Zapraszamy do składania ofert na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego naszego Zakładu:  http://www.rokbus.com.pl/aktualnosci/198-zapytanie-ofertowe-ubezpieczenia-2017-2019

Termin składania ofert: 18.09.2017, godz. 15.00.

Zamawiający/Odbiorca: Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o.

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego naszego Zakładu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu:

ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica

lub w wersji elektronicznej na adres: rokbus@rokbus.com.pl

Termin składania ofert to: 18.09.2017 do godz. 15.00.

Szczegóły w linku: http://www.rokbus.com.pl/aktualnosci/198-zapytanie-ofertowe-ubezpieczenia-2017-2019

 

Przetargi /zapytania ofertowe rozstrzygnięte:

 

2016

 

Zapraszamy do składania ofert na Bezgotówkowy zakup oleju napędowego dla pojazdów Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.

 

Termin składania ofert: 9 grudnia 2016 r., godz. 15.00

Zamawiający/Odbiorca: Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. 62-090 Rokietnica, ul. Rolna 39

SZCZEGÓŁY W LINKU: http://www.rokbus.com.pl/aktualnosci/178-zapytanie-ofertowe-olej-napedowy

 

 

Zapraszamy do składania ofert na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego naszego zakładu.
Ofertę należy złożyć w naszej siedzibie:
Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. 62-090 Rokietnica, ul. Rolna 39, biuro.

Termin składania ofert: 10 październik 2016 r., godz. 15.00

SZCZEGÓŁY W LINKU: http://www.rokbus.com.pl/aktualnosci/167-zapytanie-ofertowe

 

Informacja dotycząca wyboru audytora bilansu za rok 2016: Otrzymano 4 oferty, wybrano kancelarię:

Poprawska i Kasztelan
Biegli Rewidenci Spółka Partnerska
ul. Winklera 1
60-246 Poznań

 

 

2013

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU:

02.07.2013 Ogłoszenie przetargu na ubezpieczenie komunikacyjne

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=130433&rok=2013-07-02

Załączniki:

http://www.rokbus.com.pl/attachments/article/24/SIWZ%202013%20-%20ROKBUS.pdf

http://www.rokbus.com.pl/attachments/article/24/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%204%20-%20wykazy%20maj%C4%85tku%20i%20inne%20dane%20zamawiaj%C4%85cego.pdf

www.rokbus.com.pl/attachments/article/24/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%201%20%E2%80%93%20Wz%C3%B3r%20oferty%20wraz%20z%20wzorami%20o%C5%9Bwiadcze%C5%84.doc

 

ZAPYTANIA OFERTOWE I WYJAŚNIENIA:

10.07.2013 http://www.rokbus.com.pl/attachments/article/24/Wyja%C5%9Bnienia%20do%20SIWZ.pdf

16.07.2013 http://www.rokbus.com.pl/attachments/article/24/Wyja%C5%9Bnienie%20do%20SIWZ%202.pdf

 

WYNIK PRZETARGU:

24.07.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

www.rokbus.com.pl/attachments/article/24/Zawiadomienie%20o%20wyborze%20najkorzystniejszej%20oferty.doc

Wytworzył:
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2014-02-17 13:35:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowakowska-Fischer Eliza
(2023-01-17 11:21:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996