☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontole 2014

I.

1. Organ kontrolujący: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
23.01.2014 r. - 23.01.2014 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola na miejscu w wyniku typowania.  Kontrola realizacji zadania pn. "Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Kobylniki" zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakres czynności kontrolnych obejmował weryfikację informacji zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji.

Kontrola na miejscu w wyniku typowania.  Kontrola realizacji zadania pn. "Aktywne dzieciństwo w Sobocie - budowa miejsca rekreacji" zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakres czynności kontrolnych obejmował weryfikację informacji zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji.

Wizytacja w miejscu na zlecenie. Kontrola realizacji zadania pn. "Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Pawłowice" zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakres czynności kontrolnych obejmował weryfikację informacji zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji.

 

II.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
05.02..2014 r. - 04.03.2014 r.

3. Przedmiot kontroli: 
- wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych;
- przekazywanie należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

 

III.

1. Ogran kontrolujący:
   
Wojewoda Wielkopolski


2. Kontrole przeprowadzono w terminie:
   
29.05.2014 r. - 6 czerwca 2014 r.
 

3. Przedmiot kontroli:

-
wykorzystanie i roliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wynikającego z Porozumienia zawartego 21 stycznia 2013 r.  pomiędzy Wojewodą Wielkoplskim a Gminą Rokietnica na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)

IV.

1. Organ kontrolujący: 
     Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
16.07.2014r. - 10.09.2014 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Gospodarka finansowa za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Gminy oraz w miarę potrzeb inne lata na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,

Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 listopada 2014 r. z kontroli kompleksowej za 2013 r.

 

V.

1. Organ kontrolujący: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
22.09.2014 r. - 22.09.2014 r.

3. Przedmiot kontroli: 

Wizytacja w miejscu w ramach PROW 2007-2013.

VI.

1. Organ kontrolujący:
    
Starosta Poznański

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
26.11.2014 r. - 26.11.2014 r.

3. Przedmiot kontroli: 

Kontrola realizacji zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy.

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2014-02-11 15:35:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-03-28 14:08:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630