☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa ulicy Legionów Polskich w Rokietnicy

Rokietnica, dnia 05.06.2014 r.

ZP.271.8.2014

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa ulicy Legionów Polskich w Rokietnicy.”

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt 5 PZP wybrał ofertę Nr 7  złożoną przez:

Budownictwo Drogowe
Vigen Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

z ceną 356.700,00 zł bruttoOferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród  cen przedstawionych w  złożonych  ofertach przetargowych.
Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Do postępowania złożono 9  ofert:

Oferta Nr 1
„GAWBRUK ” Jacek Gawryś
Kadź 29, 26-415 Klwów
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 85,34

Oferta Nr 2
Firma Budowlan0- Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki
Oś. K. Wielkiego 14A/1,  62-200 Gniezno
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 46,72

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak
ul. Kasztanowa 7, 62 - 004 Czerwonak
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 82,55

Oferta Nr 4
Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM  Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12, 60 - 476 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena - 85,23

Oferta Nr 5
DROBUD Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 97,77

Oferta Nr 6
SODEX Sp. z o.o. ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 86,08

Oferta Nr 7
Budownictwo Drogowe  Vigen Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 100

Oferta Nr 8
Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR - DROG s.c.
ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 54,76

Oferta Nr 9
MORSBUD FIRMA INŻYNIERYJNO BUDOWLANA Marcin Wolniewicz
ul. Modrakowa 1, 62-005 Bolechówko
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 0

 

/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta

 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2014-06-05)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2014-06-05 14:03:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2014-06-05 14:04:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1385560