Instytucje kultury

REJESTR  INSTYTUCJI  KULTURY (RIK)

Gmina Rokietnica prowadzi rejestr instytucji kultury, dla których jest organizatorem.

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej lub w formie odpisu skróconego bądź pełnego z rejestru lub księgi rejestrowej poprzez :
- otwarty dostęp do zawartości rejestru;
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub elektronicznej księgi rejestrowej następuje na wniosek osoby zainteresowanej, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

Opłata skarbowa zależna jest od ilości stron dokumentu ( 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony).

Podstawa prawna prowadzenia rejestru:

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406), rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru

RIK - I

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

18.05.2012r, 09.02.2016 r., 25.06.2019 r.

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

 

Siedziba i adres instytucji kultury

Rokietnica
ul. Szamotulska 29
www

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Gmina Rokietnica
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury  
Akt o utworzeniu instytucji kultury Uchwała nr XXXI/327/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 roku
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury Uchwała nr XXXI/328/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 roku

 

Numer wpisu do rejestru

RIK - II

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

18.05.2012 r., 29.09.2014 r., 25.06.2019 r.

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Biblioteka Gminna w Rokietnicy im. Marii Konopnickiej 

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

 

Siedziba i adres instytucji kultury

Rokietnica
ul. Szamotulska 29
www

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Gmina Rokietnica
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury  
Akt o utworzeniu instytucji kultury Uchwała nr XXXI/324/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 roku
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury Uchwała nr LIII/490/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2014 roku

 

 

Wytworzył:
Arkadiusz Chołżyński
(2014-01-01)
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2014-08-27 13:54:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2019-06-25 11:37:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki