☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RG.6733.52.2014 z dn. 27.01.2015 - budowa linii elektroenergetycznej, ul. Pawłowicka w m. Bytkowo

Rokietnica, dnia 27-01-2015 roku


RG.6733.52.2014


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r Nr 80 poz. 647 ze zmianami), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz dwóch słupów linii SN-15kV napowietrznej w ul. Pawłowickiej dz. nr ewid. 115/5 oraz w drodze dz. nr ewid. 49/3 w miejscowości Bytkowo gm. Rokietnica (pozostała część inwestycji objęta jest mpzp).

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Sprawę prowadzi: Ewa Kurzak
pok. nr 8, tel. 61 8960628

Wytworzył:
Ewa Kurzak
(2015-01-27)
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2015-01-29 22:50:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2015-04-23 23:15:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630