☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RG.6733.7.2015 z dnia 30.04.2015

                                                                                       Rokietnica, dnia 30-04-2015roku

RG.6733.7.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej obejmującej budowę wieży o wysokości do 42m, kontenera technologicznego, utwardzenia terenu – dojazd oraz ogrodzenie i zjazd z drogi publicznej, a także wewnętrzną linię zasilającą na dz. nr ewid. 27/4  w miejscowości Rokietnica.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

Wytworzył:
Ewa Kurzak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-05-14 15:20:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-05-14 15:21:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630