☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RG.6733.13.2015 z dnia 30.04.2015

                                                                                       Rokietnica, dnia 30-04-2015 roku

 

RG.6733.13.2015

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c PE Dz 63/Dz 40 w rejonie ul. Klonowej na dz. nr ewid. 966/13, 966/12 i 966/3 w miejscowości Rokietnica.

 

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wytworzył:
Ewa Kurzak
(2015-05-15)
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-05-18 10:22:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-05-18 10:23:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630