☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obiwieszczenie nr RG.6733.18.2015 z dnia 8.05.2015 r.

                                                                                       Rokietnica, dnia 08-05-2015 roku

 

 RG.6733.18.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej SN-15kV wraz ze słupem linii SN-15kV napowietrznej w ul. Pawłowickiej dz. nr ewid. 115/5 w miejscowości Bytkowo gm. Rokietnica.  

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wytworzył:
Ewa Kurzak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-05-22 08:24:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-05-22 08:25:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630