☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RG.6733.15.2015

Rokietnica, dnia 12-05-2015 roku

RG.6733.15.2015


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ewid. 160, 140/6, 122, 124/1, 124/6 i 123/6 przy ul. Kierskiej w miejscowości Kiekrz gm. Rokietnica.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
 

Sprawę prowadzi: Ewa Kurzak
pok. nr 8, tel. 61 8960628

Wytworzył:
Ewa Kurzak
(2015-05-12)
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2015-05-29 07:51:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2015-05-29 07:52:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630