☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektów: 1) Przebudowy pasa drogowego ul. Kierskiej w Kobylnikach, polegającej na budowie chodnika od ul. Szamotulskiej do granic miejscowości, 2) Budowy o

Nr RI.7011.7.2015
Rokietnica, dn. 24-06-2015 r.
 


Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektów:
1)    Przebudowy pasa drogowego ul. Kierskiej w Kobylnikach, polegającej
na budowie chodnika od ul. Szamotulskiej do granic miejscowości,
2)    Budowy oświetlenia ulicznego na ul. Kierskiej w KobylnikachW dniu 17 czerwca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie ww. projektów.
W konsultacjach w sposób bezpośredni i z wykorzystaniem poczty elektronicznej wzięło udział około 10 mieszkańców, 2 pracowników Urzędu Gminy oraz 1 radna. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiły 4 osoby.
Mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do przedstawionych rozwiązań projektowych, zwracając uwagę na następujące kwestie:

1)    Wykorzystać maksymalnie możliwości terenowe (szerokość pasa drogowego) w rejonie rzeki Samy, budując możliwie jak najszerszy chodnik.
2)    Zamontować dodatkową oprawę oświetleniową na istniejącym słupie elektroenergetycznym w rejonie działki nr 203/1.
3)    Zwrócić się do właściciela napowietrznej linii telekomunikacyjnej o jej przebudowę w związku z jej złym stanem technicznym i kolizją z projektowanym chodnikiem.

Ponadto w uwagach zasugerowano także m.in. budowę oświetlenia solarnego na przedmiotowym odcinku drogi po tej samej stronie co chodnik (brak uzasadnienia ekonomicznego z uwagi na możliwość zasilania tradycyjnego oświetlenia ulicznego z istniejącej sieci elektroenergetycznej, brak miejsca na latarnie ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego), lokalizację chodnika po stronie bliższej granicy Poznania (istniejąca zabudowa jest po stronie przeciwnej, wystąpiłyby również problemy z odwodnieniem ulicy), wykonanie kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku drogi i przebudowa mostu na rzece Samie (zakres opracowania dokumentacji dla budowy chodnika i oświetlenia ulicznego nie obejmuje tych elementów), uwzględnienie połączenia opracowania z koncepcją przebudowy ul. Podjazdowej w Poznaniu oraz elementów organizacji ruchu (na tym etapie brak docelowej dokumentacji w tym zakresie).
Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że uwagi dotyczące ww. projektów zostaną uwzględnione w dalszych etapach przygotowywania inwestycji.
 

Wytworzył:
Łukasz Janikowski
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-06-24 13:55:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-06-24 14:02:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470