☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RG.6733.33.2015 z dnia 15.07.2015 r.

Rokietnica, dnia 15-07-2015 roku
 

RG.6733.33.2015
 

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przebudowy sieci napowietrznej SN-15 KV, kolidującej z planowaną inwestycją BP w dz. nr ewid. 90/20, 90/21, 90/22, 91/16, 91/19, 91/27 i 91/28 w miejscowości Kiekrz gm. Rokietnica.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
 


Sprawę prowadzi: Ewa Kurzak
pok. nr 8, tel. 61 8960628
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-08-03 14:14:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-08-03 14:18:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630