☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

Symbol:
USC.5355

 Nr karty:
USC – 14

 Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko może przez oświadczenie złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Załączniki:

·         wniosek o powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

 Podstawa prawna:
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłaty:
Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł. 

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy Nr rachunku SGB 0/Rokietnica 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001 .

Termin odpowiedzi:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-89-60-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
-

Dokumenty:

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia
  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko może przez oświadczenie złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Załączniki:

·         wniosek o powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

 

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-08-06 13:35:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-02-02 14:18:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470