☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RG.6733.32.2015 z dnia 03.08.2015 r.

Rokietnica, dnia 03-08-2015 roku

RG.6733.32.2015
 

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV w ul. Pawłowickiej dz. nr ewid. 16/2 oraz w dz. nr ewid. 12/5 i 14/13 w miejscowości Pawłowice gm. Rokietnica.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Sprawę prowadzi: Ewa Kurzak
pok. nr 8, tel. 61 8960628
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-08-07 14:49:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-08-07 14:57:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630