☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RG.6733.38.2015 z dnia 07.08.2015 r.

Rokietnica, dnia 07-08-2015 roku
 

RG.6733.38.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej, stacji transformatorowej i linii nn-0,4 kV kablowych wraz ze złączem kablowym w ul. Rostworowskiej dz. nr ewid. 82 oraz w dz. nr ewid. 8/3, 74/101, 93, 74/94 i 74/89 w miejscowości Rostworowo gm. Rokietnica.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Sprawę prowadzi: Ewa Kurzak
pok. nr 8, tel. 61 8960628
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-08-07 14:54:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-08-07 14:56:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630