☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RG.6733.40.2015 z dnia 04.09.2015 r.

Rokietnica, dnia 04-09-2015 roku

RG.6733.40.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w dz. nr 749/9, 749/28, 783, 779/1, 778/1, 782/1, 781/1, 776/1 i 780/1 oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i pompownią ścieków w dz. nr 749/9, 749/28, 783, 779/1, 778/1, 782/1, 781/1, 776/1, 780/1, 776/2 i 749/1 w miejscowości Mrowino gm. Rokietnica.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Sprawę prowadzi: Ewa Kurzak
pok. nr 8, tel. 61 8960628
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-09-08 11:23:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-09-08 11:24:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630