☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gminna Jednostka Oświatowa

Gminna Jednostka Oświatowa w Mrowinie
ul. Szkolna 2
62-090 Mrowino

Beata FudalaDyrektor
e-mail: beata.fudala@rokietnica.pl
tel. 61 102 87 56

Mariola Protasewicz - Główna księgowa
e-mail: mariola.protasewicz@rokietnica.pl
tel. 61 102 87 55

Marta Andrzejewska - Inspektor ds. księgowości
e-mail: marta.andrzejewska@rokietnica.pl
tel. 61 102 87 55

Beata Dukat - Inspektor ds. oświaty
e-mail: beata.dukat@rokietnica.pl
tel. 61 102 87 53

Agnieszka Janeczek - Inspektor ds. kadr i płac
e-mail: agnieszka.janeczek@rokietnica.pl

Małgorzata Pachala - Referent ds. kadr
e-mail: 
malgorzata.pachala@rokietnica.pl
tel. 61 102 87 54


SPRAWOZDANIA FINANSOWE

2021

01. Bilans

02. Rachunek zysków i strat

03. Fundusze jednostki

04. Informacja dodatkowa

 

2020

01. Bilans

02. Rachunek zysków i strat

03. Fundusze jednostki

04. Informacja dodatkowa

 

2019

01. Bilans

02. Rachunek zysków i strat

03. Fundusze jednostki

04. Informacja dodatkowa

05. Fundusze jednostki - korekta

 

2018

01. Bilans

02. Rachunek zysków i strat

03. Fundusze jednostki

04. Informacja dodatkowa


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 4.5.2016 L 119/40), dalej: RODO, zostałam(em) poinformowana(y)
i przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Gminna Jednostka Oświatowa w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, (dalej: „GJO Rokietnica”), e-mail: beata.fudala@rokietnica.pl.
  2. Inspektorem ochrony danych w GJO Rokietnica jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w związku z art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO przez okres i w celu niezbędnym do realizacji zadań GJO Rokietnica w wynikających a później przez okres przewidziany przepisami prawa w celu ochrony roszczeń oraz w celach archiwalnych.
  4. W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych, przesłanką pozwalającą na przetwarzanie danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. b). Podane dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres przewidziany w przepisach prawa.
  5. W przypadku realizacji zadań własnych wynikających z Uchwały Rady Gminy Rokietnica NR.VII/56/2015 z dnia 27.04.2015 r, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku związanego założeniami aktów regulujących działalność GJO Rokietnica, a później przez okres przewidziany przepisami prawa. Przesłanką przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje mi prawo żądania: dostępu do podanych przeze mnie danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Dodatkowo przysługuje mi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

 

Wytworzył:
Arkadiusz Chołżyński
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-09-10 12:19:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-05-24 13:48:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1362313