☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RG.6733.39.2015 z dnia 03.09.2015 r.

Rokietnica, dnia 03-09-2015 roku


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4kV kablowej,  złącz kablowo  -  pomiarowych dla zasilania budynków mieszkalnych w rejonie ul. Marii Pietras dz. nr ewid. 101/24, 101/41, 101/47, 101/48, 101/49, 101/50 i 101/51 w miejscowości Cerekwica gm. Rokietnica.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Sprawę prowadzi: Ewa Kurzak
pok. nr 8, tel. 61 8960628

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-09-16 13:50:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-09-16 13:54:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630