☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RG.6733.51.2015 z dnia 20.11.2015 r. - budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej, stacji transformatorowej i linii nn-0,4 kV kablowej wraz ze złączem kablowym

Rokietnica, dnia 20-11-2015 roku

RG.6733.51.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej, stacji transformatorowej i linii nn-0,4 kV kablowej wraz ze złączem kablowym w dz. nr ewid. 22/4÷22/12, 7/3, 59/4, 39/2 i 107 w miejscowości Starzyny, w dz. nr ewid. 6/1 w miejscowości Rogierówko oraz w dz. nr ewid. 82/6, 115/10 i 115/21 w miejscowości Kiekrz gm. Rokietnica.
 
Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Sprawę prowadzi: Ewa Kurzak
pok. nr 8, tel. 61 8960628
 

Wytworzył:
Ewa Kurzak
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-12-02 14:04:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-12-02 14:13:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630