☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 28.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RG.6733.52.2015 z dnia 23.11.2015 r. - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowymi w dz. nr ewid. 858/33, 858/34, 858/35, 858/36, 858/50 i 858/21

Rokietnica, dnia 23-11-2015 roku

RG.6733.52.2015

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV kablowej wraz ze złączami kablowymi w dz. nr ewid. 858/33, 858/34, 858/35, 858/36, 858/50 i 858/21 w miejscowości Rokietnica.
 
Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Sprawę prowadzi: Ewa Kurzak
pok. nr 8, tel. 61 8960628
 

Wytworzył:
Ewa Kurzak
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2015-12-02 14:15:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2015-12-02 14:16:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630