☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole 2016

I.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
14.03.2016 r. - 18.03.2016 r.

3. Przedmiot kontroli: 

Wykorzystanie i rozliczanie dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z 9.05.2016 r.

 

II.

 1. Organ kontrolujący: 
Państwowa Inspekcja Pracy

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
10.03.2016 r. - 26.04.2016 r.

3. Przedmiot kontroli: 

Prawna ochrona pracy, w tym bhp oraz legalność zatrudnienia.

Wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy z 27.04.2016 r.

 

III.

 1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
17.05.2016 r. - 20.05.2016 r.

3. Przedmiot kontroli: 

Kontrola funduszu sołeckiego realizowanego w 2014 roku.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z 21.06.2016 r.

 

IV.

 1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
17.05.2016 r. - 20.05.2016 r.

3. Przedmiot kontroli: 

Realizacja zadań określonych ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Prawo wodne, obejmującej okres od 01.01.2011 r. do 30.01.2016 r.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z 15.11.2016 r.

 

V.

 1. Organ kontrolujący: 
Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
27.06.2016 r. - 27.06.2016 r.

3. Przedmiot kontroli: 

Kontrola problemowa - rejestr wyborców.

Protokół Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z 27.06.2016 r.

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-03-08 07:59:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-03-31 09:10:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996