☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Symbol:
RS.6233

Nr karty:
RS-09

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Dokumenty:
Dowód wpłaty opłaty skarbowej
Wniosek

Podstawa prawna

  • art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289);
  • art. 73. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Opłaty:
50 zł
opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Gminy w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, nr 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001 (Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy)

Termin odpowiedzi:
7 dni

Jednostka odpowiadająca:
Katarzyna Lokke, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, tel. 618960616

Tryb odwoławczy:
-

Uwagi:
Wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Stosowany wniosek składa się na podstawie art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz art. 73. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168). W myśl art. 9 i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wytworzył:
Katarzyna Lokke
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-03-10 14:19:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2018-03-22 12:05:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470