Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku od S11 do ul. Leśnej

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku od S11 do ul. Leśnej” (na podstawie Zarządzenia nr 41/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 maja 2017 r.)

W dniu 23 maja 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku od S11 do ul. Leśnej. W konsultacjach w sposób bezpośredni i z wykorzystaniem poczty elektronicznej wzięło udział 3 pracowników Urzędu Gminy, 0 sołtysów, 0 radnych i 0 mieszkańców. Uwag do proponowanych rozwiązań projektowych nie zgłoszono.

Informujemy, że projekt zostanie wykonany według założeń zaprezentowanych na konsultacjach społecznych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-05-26 13:53:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-05-26 13:54:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki