Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy (Zadanie 2 typ 2 i 3a ) oraz Doradztwo zawodowo-edukacyjne (typ 5) w ramach projektu MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY kompleksowy pro

https://bip.rokietnica.pl/public/get_file.php?id=405715

ZP.271.15.2.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy (Zadanie 2 typ 2 i 3a ) oraz Doradztwo zawodowo-edukacyjne (typ 5) w ramach projektu „MŁODZI  NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”.

 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

Zamawiający

Gmina Rokietnica, 62-090 Rokietnica ul. Golęcińska 1

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów  ze  szkoły podstawowej z terenu gminy Rokietnica (Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy).
Zamówienie obejmuje:

 

Organizację wyjazdów do centrum eksperymentów na terenie woj. Wlkp.(przejazdy, zakup biletów, wyżywienie) – 4 wyjazdy.

- liczba uczestników 25 osób + 2 opiekunów  2 wyjazdy/semestr razem 4 wyjazdy.

- program: 1 lekcja pokazowa (45 min.) na wybrany, aktualny podczas zwiedzania temat, wystawy czasowe, obejście centrum eksperymentów przez każdą wycieczkę i możliwość wykonania samodzielnie eksperymentów w centrum  (czas ok. 3 godziny lekcyjne).

 

b) Zapewnienie wyżywienia (obiad dwudaniowy) dla uczniów podczas organizacji wyjazdów do centrum eksperymentów:

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA POSIŁKU:

1)      napój niegazowany (sok owocowy) o pojemności min. 300 ml,

2)      zupa, która ma być przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym (400 ml),

3)      drugie danie, które powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami (150 gram). Do mięsa lub ryb (od 100 gram) należy podać ziemniaki lub zamienniki, typu: ryż, kasza, makaron (200 gram). Nie częściej niż dwa razy na 5 dni (pełny turnus półkolonii) drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, krokiety z nadzieniem, kopytka, kluski z dodatkami mięsnymi, makaron, bigos, fasolka po bretońsku, itp. o gramaturze 400 gram na porcje.

 

- informacje dodatkowe: Wykonawca zapewnia we własnym zakresie sztućce (łyżka, widelec, nóż) oraz pomieszczenie do spożycia posiłków z niezbędną infrastrukturą.

- harmonogram: dni, godziny, szczegółowe menu i miejsce wydania posiłków zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po określeniu szczegółowych terminów i miejsca odbywania się wycieczek do centrum eksperymentów.

 

c) Przejazdy autokarowe ze szkół do centrum eksperymentów i z powrotem w ramach wycieczek edukacyjnych.


 

2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

80.10.00.00-5 Usługi szkolnictwa podstawowego

 

3. Termin wykonania zamówienia;

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia do  31.08.2018 r.

 

4. Miejsce oraz termin składania ofert

Urząd Gminy w Rokietnicy - sekretariat (pokój nr 17), 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

do dnia 13.10.2017 r. do godziny 09:00.

 

Kryteria oceny i ich waga:

KRYTERIUM  WAGA
Cena oferty brutto 100%

 

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami >>> LINK

wzór umowy >>> LINK 

 


Rokietnica, dnia 05.10.2017 r.

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica

/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

 


 

ZP.271.15.2.2.2017                                                                                 

Rokietnica, dnia 13.10.2017

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługi społeczne udzielone na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r poz.1579) pn. Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy (Zadanie 2 typ 2 i 3a ) oraz Doradztwo zawodowo-edukacyjne (typ 5) w ramach projektu „MŁODZI  NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”.

Część 8 Organizacja wyjazdów do centrum eksperymentów na terenie woj. wlkp. (przejazdy, zakup biletów, wyżywienie) .
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
- Sun & More Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin.
cena jednostkowa brutto za 1 wyjazd 3.000,00 zł brutto, słownie: trzy tysiące złotych X 4 wyjazdy = wartość brutto 12.000,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy zł.

Do tej części postępowania złożyła  również ofertę  firma:
- Biuro Podróży 4U TRAVEL ul. Leśnowolska 8, 60-452 Poznań
cena 47.000 zł dla grupy 50 uczniów + 4 opiekunów.

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica


W dniu 19.10.2017 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica Bartoszem Derechem z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Katarzyny Paulus a firmą 

Sun & More Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin. została podpisana umowa na realizację zamówienia z ceną:


cena jednostkowa brutto za 1 wyjazd 3.000,00 zł brutto, słownie: trzy tysiące złotych X 4 wyjazdy = wartość brutto 12.000,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy zł.

 

 

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2017-10-05)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-10-05 13:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-10-23 12:47:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki