☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Rozbudowa układu drogowego na os Topolowym w Bytkowie

Nr RI.7011.8.2017

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: „Rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym w Bytkowie” (na podstawie Zarządzenia nr 91/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 05.10.2017 r.)

W dniu 25 października 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy układu drogowego na os. Topolowym w Bytkowie. W konsultacjach wzięło udział 13 mieszkańców, 2 pracowników Urzędu Gminy, 1 sołtys i 1 radny. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiło 8 osób.

Uczestnicy konsultacji wnioskowali m.in. o następujące elementy:

 • Wykonanie progów zwalniających na przebudowywanych ulicach,
 • Wykonanie progów zwalniających w formie wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu dróg pieszych występujących na osiedlu,
 • Zastosowanie nawierzchni ulic z betonowej kostki brukowej,
 • Wykonanie obustronnych chodników na przebudowywanych odcinkach dróg,
 • Zastosowanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej niefazowanej lub wykonanie po jednej stronie chodnika o nawierzchni asfaltowej,
 • Wykonanie chodnika na ul. Borówkowej (do ul. Malinowej do ul. Porzeczkowej),
 • Powiadomienie właścicieli niezabudowanych działek o planowanej inwestycji i konieczności wykonania przyłączy przed rozpoczęciem budowy dróg,
 • Uwzględnienie w projekcie istniejących nasadzeń przy ul. Agrestowej/Szkółkarskiej,
 • Wykonanie nasadzeń drzew, uwzględniając dostępność miejsca oraz istniejące zagospodarowanie działek sąsiednich,
 • Uwzględnienie zjazdu na działkę nr 114/15 oraz poszerzenie pasa drogi na odcinku od ul. Pawłowickiej do ul. Szkółkarskiej,
 • Uwzględnienie istniejącego ukształtowania terenu i wykonanie w najniższych punktach drenażu, aby odprowadzić wody gruntowe.

Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. „Rozbudowa układu drogowego na os. Topolowym w Bytkowie” zostały przekazane Projektantowi.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu drogi zgłoszonych uwag jest uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnień z organem zarządzającym ruchem drogowym, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Wytworzył:
Łukasz Janikowski
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-11-02 21:37:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-11-02 21:38:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470