Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: \\

Dotyczy: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu pn.: „Budowa ulicy Sportowej w Rokietnicy”

(na podstawie Zarządzenia nr 23/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 08.03.2018 r.)

W dniu 28 marca 2018 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu budowy ulicy Sportowej w Rokietnicy. W konsultacjach wzięło udział około 20 mieszkańców, 1 pracownik Urzędu Gminy, 1 sołtys i 0 radnych. Uwagi w formie pisemnej na formularzu zgłosiło 12 osób.

Uczestnicy konsultacji wnioskowali m. in. o następujące elementy:

 1. Na odcinku ul. Sportowej objętym zabudową szeregową wykonanie utwardzenia poboczy od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego poprzez ułożenie płyt ażurowych z wypełnieniem materiałem kamiennym, ze względu na konieczność dostępu do garaży i miejsc postojowych na posesjach.
 2. Obniżone krawężniki najazdowe wzdłuż krawędzi jezdni.
 3. Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej.
 4. Usytuowanie latarni ulicznych w rejonie granic pomiędzy działkami, aby nie kolidowały z istniejącymi zjazdami na posesje (latarnie nr 1/2, 1/3). Lampy nie powinny świecić w okna domów.
 5. Wykonanie dodatkowego drenażu wzdłuż projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej.
 6. Dostosowanie wysokości i obniżenie niwelety jezdni, aby uniemożliwić zalewanie posesji przyległych do drogi.
 7. Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 20 km/h zamiast strefy zamieszkania, z uwagi na brak możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych.
 8. Uwzględnienie elementów spowalniających ruch na drodze.
 9. Ograniczenie parkowania pojazdów na drodze za halą ROS i budynkiem biblioteki.
 10. Zaprojektowanie dojścia do furtki na działce nr 699/1.
 11. Droga jednokierunkowa na odcinku wzdłuż budynku biblioteki.
 12. Ulica Sportowa powinna być ulicą jednokierunkową lub ślepą.

Informujemy, że uwagi dotyczące projektu pn. „Budowa ulicy Sportowej w Rokietnicy” zostały przekazane Projektantowi.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że wprowadzenie do projektu drogi zgłoszonych uwag jest uzależnione od wielu czynników (m. in. uzgodnień z organem zarządzającym ruchem drogowym, warunków technicznych, wymogów formalnych, itp.), zatem docelowa dokumentacja projektowa może nie zawierać wszystkich wnioskowanych elementów.

Wytworzył:
Łukasz Janikowski
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2018-03-30 09:52:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2018-03-30 09:53:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki