☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje 2018 r.

Petycje 
wniesione w trybie przewidzianym Ustawą
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach


Data wpływu: 04.05.2018 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Osoba prawna

W sprawie: Inicjatywa - Walczymy ze smogiem - Zmieniamy Gminy na lepsze

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź na wniosek z 04.05.2018 r. 

Odrębna petycja

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź na wniosek z 04.05.2018 r.


Data wpływu: 19.07.2018 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Osoba prawna

W sprawie: budowy progów zwalniających na ulicy Spokojnej w Rokietnicy

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź na wniosek z 04.09.2018 r. 


Data wpływu: 09.11.2018 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

W sprawie:   Inicjatywa - Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin - Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Treść pisma: scan petycji

 

Stan rozpatrzenia petycji odrębnej:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź:
    - wersja elektroniczna
    - podpis elektroniczny

 


Rokietnica, dnia 31.05.2019 r.

RO.152.2.2019

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2018 przez Wójta Gminy Rokietnica

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. do Wójta Gminy Rokietnica wpłynęły 3 petycje.

Na stronie internetowej (http://bip.rokietnica.pl w zakładce: Rejestry i Ewidencje / Petycje)  zamieszczono informację o sposobie załatwienia 3 petycji oraz ich odwzorowanie cyfrowe (skan).

 

Autorzy petycji jednokrotnych wnosili o:

  • oszacowanie podmiotów gospodarczych, właściwych miejscowo dla terenu gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych oraz o wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych (firm właściwych miejscowo dla terenu Gminy z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym (Inicjatywa – Walczymy ze smogiem – Zmieniamy Gminy na lepsze, optymalizujemy koszty Publiczne – Dbamy o efektywność energetyczną);
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu na ulicy Spokojnej w miejscowości Rokietnica poprzez wybudowanie progów zwalniających;
  • dokonanie próby analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia w formie o której mowa w art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych (Inicjatywa – Wspomagajmy informatyzację Urzędów – Zmieniamy gminy na lepsze, Inicjatywa – jawność i transparentność poprzez informatyzację Gmin).

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Agnieszka Antczak
(2018-05-14 12:49:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Antczak
(2019-05-31 14:38:28)
 
 
liczba odwiedzin: 4729386

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X