☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole 2018

I.

1. Organ kontrolujący: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
22.01.2018 r.

3. Przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji projektu "Rozbudowa gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy".

Informacja pokontrolna.

 

II.

1. Organ kontrolujący: 
Archiwum Państwowe w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
14.06.2018 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Urząd Stanu Cywilnego w Rokietnicy - kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentację niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce. 

Protokół kontroli

 

III.

1. Organ kontrolujący: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
26.07.2018 r. - 27.07.2018 r.
30.07.2018 r. - 1.08.2018 r.

3. Przedmiot kontroli:

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczna społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

 

IV.

1. Organ kontrolujący: 
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
9.08.2018 r. - 28.12.2018 r.

3. Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa

 

V.

1. Organ kontrolujący: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
18.10.2018 r.

3. Przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rokietnica" RPWP.03.02.03-30-0012/17

Protokół z oględzin

Informacja pokontrolna

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2018-06-14 13:51:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2019-02-14 12:23:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364249