☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje 2019

Petycje 
wniesione w trybie przewidzianym Ustawą
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach


Data wpływu: 07.02.2019 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Mieszkańcy ul. Modrzewiowej w Rokietnicy

W sprawie: montażu oświetlenia ul. Modrzewiowej w miejscowości Rokietnica

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy

2) Odpowiedź 


Data wpływu: 31.05.2019 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

W sprawie: czystego powietrza - Zmieniamy Gminy na Lepsze

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Ochrony Środowiska oraz Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy 

2) Odpowiedź na wniosek

3) Odpowiedź na wniosek - uzupełnienie 

4) Odpowiedź na petycję 


Data wpływu: 10.06.2019 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Mieszkańcy ul. Gminnej w Rokietnicy

W sprawie: kompleksowej modernizacji ulicy Gminnej w Rokietnicy

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy 

2) Odpowiedź na petycję


Data wpływu: 05.07.2019 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Mieszkańcy ul. Pogodnej i ulic przyległych w Rostworowie 

W sprawie: remontu nawierzchni ulicy Pogodnej w Rostworowie  

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy 

2) Odpowiedź na petycję


Data wpływu: 28.10.2019 roku

Adresat: Rada Gminy Rokietnica

Wnoszący: Mieszkańcy wsi Kobylniki Małe

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki dla działek 157/27 i 156/25

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji: Rada Gminy Rokietnica, podczas XVIII sesji, w dniu 16.12.2019 r. podjęła Uchwałę Nr XVIII/165/2019 [scan]


Data wpływu: 07.11.2019 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Mieszkańcy ul. Bocznej w Rokietnicy

W sprawie: 

 1. wyrównania drogi (źle utwardzonej po przekopie w związku z wykonaniem przyłącza do Zmysłowa), jeszcze przed nadchodzącą zimą 2019 roku;
 2. budowy drogi w roku 2020 wg standardów obowiązujących w gminie;
 3. zainstalowania lamp na całej długości ulicy dających poczucie bezpieczeństwa (obecnie rolę tę pełnią archaiczne oprawy zamontowane na słupach energetycznych),

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy 

2) Odpowiedź na petycję


Data wpływu: 18.11.2019 r.

Adresat: Rada Gminy Rokietnica

Wnoszący: Renata Sutor

W sprawie: zmiany przepisów prawa miejscowego

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Na podstawie art. 6 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach, petycja została przekazana do Rady Gminy Rokietnica do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.


Data wpływu: 06.12.2019 r.

Adresat: Gmina Rokietnica

Wnoszący: Renata Sutor

W sprawie: zmiany przepisów prawa miejscowego oraz o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Na podstawie art. 6 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach, petycja została przekazana do Rady Gminy Rokietnica do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.


Data wpływu: 05.12.2019 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Mieszkańcy ul. Poznańskiej w Kiekrzu

W sprawie: sprzeciwu nad przedłużeniem linii autobusowej nr 195, dot. odcinka od ulicy Chojnickiej do Starzyn ul. Poznańska 

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Na podstawie art. 6 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach, petycja została przekazana do Zakładu Usług Komunikacyjnych "ROKBUS" Sp. z o.o. w Rokietnicy do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

2) Odpowiedź na petycję.


Data wpływu: 17.12.2019 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Warszawa

W sprawie: dokonania analizy dot. płatności bezgotówkowych  

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) W dniu 27.12.2019 r. udzielono odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej. 


Rokietnica, dn. 23.06.2020 r.

Nr RO.152.5.2020

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2019 
przez Wójta Gminy Rokietnica

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. do Wójta Gminy Rokietnica wpłynęło 9 petycji.
Na stronie internetowej (http://bip.rokietnica.pl w zakładce: Rejestry i Ewidencje / Petycje) zamieszczono informację o sposobie załatwienia 9 petycji oraz ich odwzorowanie cyfrowe (skan).

Autorzy petycji jednokrotnych wnosili o:

 • montaż oświetlenia ul. Modrzewiowej w miejscowości Rokietnica
  oraz o wyasfaltowanie lub ułożenie kostki brukowej wraz z poprzecznymi zwalniaczami prędkości;
 • zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego
  z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystanego paliwa – a co za tym idzie
  – zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw – typu – skroplony gaz ziemny, etc. (dot. czystego powietrza - Zmieniamy Gminy na Lepsze);
 • kompleksową modernizację ulicy Gminnej w Rokietnicy;
 • remont nawierzchni ulicy Pogodnej w Rostworowie;
 • budowę drogi przy ulicy Bocznej w Rokietnicy, w tym:
  • wyrównanie drogi (źle utwardzonej po przekopie w związku
   z wykonaniem przyłącza do Zmysłowa), jeszcze przed nadchodzącą zimą 2019 roku;
  • budowę drogi w roku 2020 wg standardów obowiązujących w gminie;
  • zainstalowanie lamp na całej długości ulicy dających poczucie bezpieczeństwa (obecnie rolę tę pełnią archaiczne oprawy zamontowane na słupach energetycznych),
 • zmianę przepisów prawa miejscowego;
 • zmiany przepisów prawa miejscowego oraz o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski;
 • sprzeciwu nad przedłużeniem linii autobusowej nr 195, dot. odcinka od ulicy Chojnickiej do Starzyn ul. Poznańska;
 • dokonania analizy dot. płatności bezgotówkowych.
 •  

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Agnieszka Antczak
(2019-02-13 08:46:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Antczak
(2020-06-23 15:21:31)
 
 
liczba odwiedzin: 4729447

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X