Informacja w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego (1 lipca 2019r.)

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2019 r. (stan od 01.07.2019r.)

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po umówieniu TERMINU wizyty
tel. 61/8410-797, e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

 

Lp.

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

 

Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

w 2019 r.

 

1.

Urząd Miejski Gminy Stęszew,

ul. Poznańska 11,

62-060 Stęszew

Poniedziałek – piątek:

 w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12,
62-070 Dopiewo

Poniedziałek – piątek:

 w godz. od 9.00 do 13.00

Adwokaci

  3.

Biblioteka Publiczna

ul. Poznańska 16,

62-095 Murowana Goślina

 

poniedziałek
wtorek, czwartek: 
środa, piątek:

 

w godz. od 9.30 do 13.30

w godz. od 14.00 do 18.00

w godz. od 10.00 do 14.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów
 

4.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wysoka 1,

62- 040 Puszczykowo


Poniedziałek – piątek:

 

 w godz. od 11.00 do 15.00

Adwokaci/Radcowie prawni

5.

Siedziba Straży Gminnej
w Koziegłowach, oś. Leśne 16,

62-028 Koziegłowy

 Poniedziałek, wtorek, czwartek:

 Środa, piątek:

w godz. od 14.00 do 18.00

w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25,

62-020 Swarzędz

 Poniedziałek - piątek

 w godz. od 13.00 do 17.00

Radcowie prawni

7.

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1,

62-052 Komorniki

Poniedziałek:

Wtorek:    

Środa:       

Czwartek: 

Piątek:       

 w godz. od 12.30 do 16.30

 w godz. od 10.00 do 14.00

 w godz. od 10.00 do 14.00

 w godz. od 07.15 do 11.15

 w godz. od 08.00 do 12.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej, Budynek „C” Urzędu Gminy
ul. Poznańska 94,
62-080 Tarnowo Podgórne

Poniedziałek: 
Wtorek, środa, czwartek:
Piątek:

 w godz. od 14.00 do 18.00
 w godz. od 11.00 do 15.00
 w godz. od 10.00 do 14.00

 

Radcowie prawni

 

9.

Urząd Miejski
ul. Dworcowa 5,
62-025 Kostrzyn

Poniedziałek, środa, piątek

Wtorek, czwartek

w godz. od 12.00 do 16.00
w godz. od 8.00 do 12.00


Organizacja Pozarządowa:
Fundacja „Taurus”

Osiedle Stare Zegrze 143/10

61-249 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych

10.

Ośrodek Kultury
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń

Poniedziałek:

wtorek, środa:
Czwartek, piątek:               

w godz. od 8.00 do 12.00

w godz. od 11.00 do 15.00

w godz. od 10.00 do 14.00

Radcowie prawni

 

11.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 41,

62-010 Pobiedziska


Poniedziałek - piątek:

 

 
 w godz. od 11.00 do 15.00

Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

12.

Lokal

ul. Dworcowa 3,

62-050 Mosina

Poniedziałek

Środa, piątek
Wtorek, czwartek

w godz. od 13.00 do 17.00
w godz. od 11.30 do 15.30
w godz. od 09.00 do 13.00


Adwokaci

13.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 34A

62-035 Kórnik

Poniedziałek – piątek:

w  godz. od 11:30 do 15:30


Organizacja Pozarządowa:
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań
Porady udzielane są przez radców prawnych
i adwokatów

14.

Kino „Wielkopolanin”

ul. Plac Stanisława Reszki 29

64-320 Buk


Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:
wtorek:


w godz. od 10.00 do 14.00
w godz.  od 13.00 do 17.00

Adwokaci

15.

Klub Sołecki

ul. Szamotulska 7

62-090 Cerekwica,

gm. Rokietnica

Poniedziałek, wtorek, piątek

Środa

Czwartek

w godz. od 10.00 do 14.00
w godz. od 14.00 do 18.00
w godz. od 15.30 do 19.30

Organizacja pozarządowa:

Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji
ul. Osiedlowa 19, 64-300 Nowy Tomyśl
Porady udzielane są przez radcę prawnego.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2019 r. (stan od 01.07.2019r.)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE POZNAŃSKIM

 • Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 3. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
 5. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik może zażądać od osoby uprawnionej okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (obowiązkowe posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym z symbolem R), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 • Rejestracja na wizytę

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Aby umówić wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można:

 1. dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: 61 8410-797
 2. dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

W treści e-maila należy podać lokalizację punktu, w którym osoba chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej wizytę.

Odpowiedź zwrotna w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie na adres e-mailowy, z którego wpłynęła prośba o rezerwacje wizyty.

Uwaga!  Umówiona godzina wizyty jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu, przy czym kolejność obsługi osób umówionych zostanie zachowana.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 • Zasady  i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Dziedziny prawa, których dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:

 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawo cywilne
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo karne
 • inne

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Lokal mieszkalny
 2. Przestępstwa i wykroczenia
 3. Rodzina
 4. Dziedziczenie
 5. Opieka i kształcenie
 6. Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
 7. Świadczenia i zasiłki
 8. Zadłużenia
 9. Roszczenia i zobowiązania finansowe
 10. Zatrudnienie
 11. Zdrowie
 12. Urzędy i sądy

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik przekazuje osobie uprawnionej część B karty pomocy, dotyczącą opinii o udzielonej pomocy prawnej. Część B karty pomocy przekazywana do wypełnienia osobie uprawnionej powinna być wypełniona przez prawnika w zakresie danych zawartych w pkt 1, a także opatrzona pieczątką Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy nie ma dostępu do zawartości tej urny.

 • RODO – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest Starosta Poznański, z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiat.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294);
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt i instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Kępa Agnieszka
(2019-07-15 16:28:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2019-07-15 16:34:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki