☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Remont dróg gminnych polegający na ułożeniu nakładek asfaltowych na ulicach: Trakt Napoleoński w Rokietnicy, Działkowa w Kobylnikach oraz Porzeczkowa w Bytkowie

1. Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj
 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

    1. Formularz ofertowy  – załącznik nr 1

     2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

     3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3

     4. Informacja na temat grupy kapitałowej  – załącznik nr 4

     5. Wzór umowy - załącznik nr 5
 

3. Dokumentacja:

Informacja z otwarcia ofert:


Oferta Nr 1
RBD SYSTEM Sp. z o.o.  ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki
Cena  - 933.570,00 zł brutto              Okres gwarancji – 24 m-ce.
 

Oferta Nr 2
YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo
Cena – 973.545,00 zł brutto.             Okres gwarancji – 24 m-ce.

0ferta Nr 3
COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
Cena – 685.513,50 zł brutto.             Okres gwarancji – 24 m-ce.
 

Oferta Nr 4
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp. k. ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Cena – 697.996,11 zł brutto.            Okres gwarancji  24 m-ce.
 

Oferta Nr 5
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły
Cena – 687.499,37 zł brutto           Okres gwarancji  24  m-ce.

Oferta Nr 6
POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie

Cena – 651.633,46 zł brutto               Okres gwarancji – 24 m-ce.

Oferta Nr 7
Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13, 62-090 Mrowino
Cena – 827.013,07 zł brutto              Okres gwarancji 24  m-ce.
 

Oferta Nr 8

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa  Dariusz Białobrzycki
Oś. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno
Cena – 749.972,52 zł brutto            Okres gwarancji 24 m-ce

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 807.903,25 zł brutto.

Rokietnica, dnia 23.07.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr 6  złożona przez firmę:

POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie

z ceną:  651.633,46 zł brutto   i  okresem  gwarancji  60 m-cy.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najwyżej oceniony  bilans ceny ofertowej i okresu  gwarancji.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Cena oferty mieści się w kwocie, jaka Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Do postępowania  złożono 8  ofert  przetargowych.

Oferta Nr 1
RBD SYSTEM Spółka z o.o. ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki.
 Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 41,88
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 81,88

Oferta Nr 2 
YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 40,16
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 80,16

Oferta Nr 3
COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 57,03
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów –  97,03

Oferta Nr 4
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. k.    ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 56,01
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 96,01


Oferta Nr 5
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Powstańców Wlkp.75, 64-500 Szamotuły

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 56,86
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem liczba otrzymanych punktów – 96,86

Oferta Nr 6
POL DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 60

Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40

Ogółem liczba otrzymanych punktów – 100,00

Oferta Nr 7

Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13, 62-090 Mrowino
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 47,27

Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40

Ogółem liczba otrzymanych punktów – 87,27

Oferta Nr 8

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa  Dariusz Białobrzycki 

Oś. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 52,13

Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40

Ogółem liczba otrzymanych punktów – 92,13

 

Wójt Gminy Rokietnica

Bartosz Derech

Rokietnica, 26.07.2019 r.

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2019-09-25 12:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2019-09-25 12:06:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417