☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdania kwartalne

I kwartał


III kwartał

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - korekta

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - korekta nr 2

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o należności oraz wybranych aktywów finansowych - korekta

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - korekta


IV kwartał

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - korekta nr 1

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - korekta nr 2

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - korekta

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - korekta

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Wytworzył:
Katarzyna Paulus
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-04-27 14:53:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-05-14 09:14:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1373621