☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. \\

ZARZĄDZENIE NR 49 / 2020
WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku”

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 2 Regulaminu Konsultacji Społecznych w Gminie Rokietnica stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/556/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych,

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Rokietnica dotyczące koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku”.
  2. Celem konsultacji jest uzyskanie informacji zwrotnej od mieszkańców Gminy Rokietnica na temat koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku”, a co za tym idzie – możliwie najlepsze dopasowanie realizowanej inwestycji do potrzeb potencjalnych użytkowników.

§ 2

  1. Konsultacje rozpoczną się w dniu 29 czerwca 2020 r. i zakończą się w dniu 13 lipca 2020 r.
  2. Konsultacje odbędą się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej Gminy Rokietnica pod adresem: https://konsultacje.rokietnica.pl/.
  3. Konsultacje przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Rokietnica należących do jednej z wymienionych grup:
    1. młodzież od 14 roku życia oraz
    2. osoby dorosłe posiadające dzieci w wieku od 2 do 13 lat.

§ 3

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 4

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Julianna Maciejewska, pracownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Rokietnica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Bartosz Derech

Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Julianna Maciejewska
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-06-15 17:46:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-06-15 17:47:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470