☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole 2020

I.

1. Organ kontrolujący: 
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
22.05.2020 r. - 29.06.2020 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola w zakresie Programu ochrony powietrza dla strefy województwa wiellkopolskiego. 

 

II.

1. Organ kontrolujący: 
Najwyższa Izba Kontroli Dlegatura w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
Data rozpoczęcia kontroli: 06.07.2020 r.
Przewidywany termin zakończenia kontroli: 22.09.2020 r.

3. Przedmiot kontroli:
Planowanie i realizacja projektów drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

III.

1. Organ kontrolujący: 
Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
Kontrolę przeprowadzono w dniach 14, 15 i 24.09.2020 r. 

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrolę przeprowadzono w zakresie obejmującym:
- sprawdzenie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy dot. nawiązania stosunku pracy, prowadzenia akt osobowych i przestrzegania przepisów o czasie pracy;
- działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.

 

IV.

1. Organ kontrolujący: 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
Data rozpoczęcia kontroli: 23.09.2020 r.
Przewidywany termin zakończenia kontroli: 14.10.2020 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.07.2019 r. z zakresu zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
(2020-07-07)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-07-07 09:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2020-10-02 13:50:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364249