Wykaz podatników, którym w roku 2019 w zakresie podatków lokalnych udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł lub udzielono pomocy publicznej

Wykaz podatników, którym w 2019 roku w zakresie podatków lokalnych udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł: nie udzielono

Wykaz podatników, którym w 2019 roku w zakresie podatków lokalnych udzielono umorzeń w kwocie przekraczającej 500 zł:

L.P. PODMIOT PRZYCZYNA UMORZENIA KWOTA
1. Kaczmarek Łukasz, Patrycja art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika 1 718,00 zł
2. Gęgotek Szczepan art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika 1 421,00 zł
3. Michalak Dariusz art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika 1 047,00 zł
4. Fudala Dominik art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika 970,00 zł
5. Fudala Marian art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika 994,00 zł
6. Tarczewski Marcin, Adel Agnieszka art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika 644,00 zł
7. Kurczewska-Dunajska Lucyna art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika 502,00 zł
8. Przedsiębiorstwo Rolne Sobrol Sp. z o.o. art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika 13 420,00 zł

Wykaz podatników, którym w 2019 roku w zakresie podatków lokalnych  udzielono pomocy publicznej:

L.P. PODMIOT RODZAJ ULGI
1. Paczkowski Adam pomoc de minimis na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym
2. Kiejnich Sylwia pomoc de minimis na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym
3. Musiał Błażej pomoc de minimis na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym
4. Nowak Jarosław pomoc de minimis na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym
5. Kortus Maciej pomoc de minimis na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym
6. Fudala Dominik art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika
7. Fudala Marian art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika
8. Gęgotek Szczepan art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika
9. Michalak Dariusz art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika
10. Kaczmarek Łukasz art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika
11. Przedsiębiorstwo Rolne Sobrol Sp. z o.o. art. 67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - ważny uzasadniony interes podatnika

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.f  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.).

      /-/ Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

Wytworzył:
Magdalena Jakubowska-Specyał
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-07-15 10:46:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-07-15 11:03:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki