Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

Nr RS.602.1.2021

Rokietnica, dn. 19.01.2021 r.

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rokietnicy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”, w tym harmonogram rzeczowo- finansowy.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Rokietnica. Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu 8 lutego 2021 r. i zakończą się w dniu 28 lutego 2021 r.

Uwagi można składać w ciągu 21 dni, tj. od 8 lutego do 28 lutego 2021 r.:

  • poprzez dodanie komentarza za pomocą Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy https://eboi.rokietnica.pl/ w zakładce „Konsultacje Społeczne”, wybierając „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@rokietnica.pl,
  • do urny umieszczonej w Biurze podawczym w Budynku C Urzędu Gminy Rokietnica , ul Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałki od 8.30 do 18.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.

Projekt Programu wraz z uzgodnieniami i informacją Wójta Gminy Rokietnica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz Zarządzeniem nr 6/2021 Wójta Gminy Rokietnica, dostępne są do wglądu:

  • na oficjalnej stronie Internetowej Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.rokietnica.pl w zakładce "Gmina – Konsultacje społeczne",
  • w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Rokietnicy na stronie https://eboi.rokietnica.pl/ w zakładce „Konsultacje społeczne”,
  • w budynku A Urzędu Gminy Rokietnica, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 618960-631 i tel. 618960-616).

Serdecznie zapraszamy do konsultacji!

Załączniki

 

/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi:
Zofia Grabarz Podinspektor ds. ochrony środowiska
Tel. 61-8960-631

Wytworzył:
Zofia Grabarz
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-01-25 10:51:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-01-25 13:33:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki