☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie nr RZP.6730.388.2020 z dn. 18.02.2021 - zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Nr RZP.6730.388.2020

Rokietnica, dn. 18.02.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,

o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr ewid. 209/18 w miejscowości Krzyszkowo dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z powyższego prawa Strony postępowania mogą skorzystać w terminie 7 dni od dnia otrzymania nin. zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Rokietnicy. Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia określonych ograniczeń w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Rokietnica na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 964 ze zmianami), bezpośrednia obsługa interesantów w Budynku A Urzędu odbywać się będzie z ograniczeniem do jednej osoby wyłącznie przy stanowisku obsługi zlokalizowanym w holu Budynku A tylko w godzinach przyjmowania interesantów t.j.: w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty poprzez numer telefonu: 61 8960 628. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację  należy składać w godzinach pracy Urzędu za pośrednictwem urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu z podaniem podstawowych danych kontaktowych (telefon i/lub adres e-mail) oraz elektronicznie za pomocą systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) dostępnego bezpośrednio ze strony www.rokietnica.pl lub za pomocą systemu ePUAP.

Otrzymują:

1.  Wnioskodawca

2.  Strony wg wykazu właścicieli (bip.rokietnica).

3.  U.G. a/a

Sprawę prowadzi: Anna Mazur Podinspektor ds. warunków zabudowy telefon: (61)8960-628

Wytworzył:
Anna Mazur
Udostępnił:
Katarzyna Sokulska
(2021-02-24 15:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2021-02-24 15:25:25)
 
 
liczba odwiedzin: 4729469

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X