☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Postanowienie Nr RZP.6730.125.2020 z dn. 26.03.2021 r. - podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na części działki nr ewid 323/58 miejscowości Mrowino

Nr RZP.6730.125.2020

Rokietnica, dn. 26.03.2021 r.

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na części działki nr ewid 323/58 miejscowości Mrowino dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z drogą wewnętrzną

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.GP.4000.2246.2020 z dnia 31.12.2020r. (data wpływu 03.02.2021r.), Wójt Gminy Rokietnica wezwał pełnomocnika inwestora przedmiotowego postępowania do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pismem z dnia 11.02.2021r. (data wpływu 15.02.2021r.) wnioskodawca wystąpił o zawieszenie niniejszego postępowania do dnia 31.03.2021r. z uwagi na oczekiwanie na dokumentację objętą wezwaniem. Postanowieniem z dnia 17.02.2021r. Wójt Gminy Rokietnica zawiesił przedmiotowe postępowanie. Pismem z dnia 19.03.2021r. Wnioskodawca dostarczył wymagane dokumenty oraz wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Postanowienie strona będzie mogła zaskarżyć w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Mazur, tel. 61-8960628

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Kępa
(2021-03-30 13:12:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kępa
(2021-03-30 13:13:43)
 
 
liczba odwiedzin: 4729548

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X