☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie Nr RZP.6730.210.2020 z dn. 13.04.2021 r. - o możl. wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w spr. odmowy ustalenia warunków zabudowy w Mrowinie

Nr RZP.6730.210.2020

Rokietnica, dn. 13.04.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,

o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy na działkach o nr ewid. 323/21, 323/28 w miejscowości Mrowino dla inwestycji polegającej na budowie 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Z powyższego prawa Strony postępowania mogą skorzystać w terminie 7 dni od dnia otrzymania nin. zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Rokietnicy. Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia określonych ograniczeń w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Rokietnica na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 964 ze zmianami), bezpośrednia obsługa interesantów w Budynku A Urzędu odbywać się będzie z ograniczeniem do jednej osoby wyłącznie przy stanowisku obsługi zlokalizowanym w holu Budynku A tylko w godzinach przyjmowania interesantów tj.: w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty poprzez numer telefonu: 61 8960 628. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację  należy składać w godzinach pracy Urzędu za pośrednictwem urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu z podaniem podstawowych danych kontaktowych (telefon i/lub adres e-mail) oraz elektronicznie za pomocą systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) dostępnego bezpośrednio ze strony www.rokietnica.pl lub za pomocą systemu ePUAP.

 

                                              

Sprawę prowadzi: Anna Mazur Podinspektor ds. warunków zabudowy telefon: (61)8960-628

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Kępa
(2021-04-14 14:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kępa
(2021-04-14 14:41:39)
 
 
liczba odwiedzin: 4729521

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X