☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie nr RZP.6730.210.2020 z dn. 7.05.2021 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, dz. nr ewid. 323/21, 323/28 w miejscowości Mrowino

Nr RZP.6730.210.2020

Rokietnica, dn. 07.05.2021 r.

Powołując się na przepis art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz 735), zawiadamia się, iż termin załatwienia sprawy dot. ustalenia warunków zabudowy na działkach nr ewid. 323/21, 323/28 w miejscowości Mrowino z uwagi na pismo inwestora wnoszące o zmiany złożonego wniosku w kwestii rodzaju inwestycji z 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na 24 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej wraz z drogą wewnętrzną, został przedłużony do dnia 15.07.2021 r.

Zgodnie z powołanym przepisem, o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Obowiązek ten ciąży również na organie w przypadku zwłoki sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Otrzymują:

1.  Wnioskodawca

2.  Strony wg wykazu właścicieli (bip.rokietnica)

3.  U.G. a/a

Sprawę prowadzi: Anna Mazur Podinspektor ds. warunków zabudowy telefon: (61)8960-628

Wytworzył:
Anna Mazur
Udostępnił:
Katarzyna Sokulska
(2021-05-10 17:38:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2021-05-10 17:39:06)
 
 
liczba odwiedzin: 4729547

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X