☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Napachanie, gmina Rokietnica, powiat poznański

Nr RGM.6840.1.2021

Rokietnica, dn. 02.06.2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Napachanie, gmina Rokietnica, powiat poznański


 

Dnia 25 maja 2021 roku o godz. 12:00, w sali konferencyjnej w budynku (remizie) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rokietnica, przy ul. Szkolnej 18B w Rokietnicy, odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Napachanie, gmina Rokietnica, powiat poznański.

 

Przedmiot przetargu

Ark. mapy

nr działki,

obręb ewidencyjny

powierzchnia

opis użytków wg ewidencji gruntów

Księga wieczysta

5

222/33, Napachanie

0,2505 ha

RV – grunty orne, RVI grunty orne

PO1A/00059092/8 Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1.

Cena wywoławcza nieruchomości: 215.280,00 zł netto (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych netto 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 217.440,00 zł netto + 23% VAT, tj. 267.451,20 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych brutto 20/100).

Nabywca nieruchomości: Mateusz i Marta Krajewscy.

/-/ Bartosz Derech

Wójt Gminy Rokietnica

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna  Skrzypiec

Inspektor ds. gospodarki gruntami,

telefon: (61)8960-609


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kępa Agnieszka
(2021-06-02 15:11:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2021-06-02 15:12:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996