☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Czwartek 29.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie nr RZP.6733.18.2021 z dn. 17.06.2021 r. o umorzeniu decyzji - budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ewid. 187/8 oraz na częściach dz. o nr. ewid. 217, 185, 186, w m. Krzyszkowo

Nr RZP.6733.18.2021

Rokietnica, dn. 17.06.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia  na działce nr ewid. 187/8 oraz na częściach działek o nr. ewid. 217, 185, 186, położonych w miejscowości Krzyszkowo, gmina Rokietnica.

Z decyzją Wójta Gminy Rokietnica nr RZP.6733.18.2021 można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, tel. 61-8960628, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia określonych ograniczeń w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Rokietnica na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 964 ze zmianami), bezpośrednia obsługa interesantów w Budynku A Urzędu odbywać się będzie z ograniczeniem do jednej osoby wyłącznie przy stanowisku obsługi zlokalizowanym w holu Budynku A tylko w godzinach przyjmowania interesantów t.j.: w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty poprzez numer telefonu: 61 8960 628.

Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację  należy składać w godzinach pracy Urzędu za pośrednictwem urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu z podaniem podstawowych danych kontaktowych (telefon i/lub adres e-mail) oraz elektronicznie za pomocą systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) dostępnego bezpośrednio ze strony www.rokietnica.pl lub za pomocą systemu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

 

Wójt Gminy Rokietnica

Sprawę prowadzi:
Dominika Nowak Podinspektor ds. warunków zabudowy
telefon: (61)8960-628

Wytworzył:
Dominika Nowak
Udostępnił:
Katarzyna Sokulska
(2021-06-18 09:09:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2021-06-18 09:10:07)
 
 
liczba odwiedzin: 4793211

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X