☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica, powiat poznański

Nr RGM.6840.2.2021

Rokietnica, dn. 07.07.2021 r.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica, powiat poznański

 

Dnia 29 czerwca 2021 roku o godz. 12:00, w sali konferencyjnej w budynku (remizie) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rokietnica, przy ul. Szkolnej 18B w Rokietnicy, odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica, powiat poznański.

Przedmiot przetargu

Ark. mapy

nr działki,

obręb ewidencyjny

powierzchnia

opis użytków wg ewidencji gruntów

Księga wieczysta

1

392/4, Bytkowo

0,0961 ha

RIIIb grunty orne

PO1A/00038369/8 Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 5.

Liczba podmiotów niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 128.072,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote netto 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 200.000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 246.000,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych brutto 00/100).

Nabywca nieruchomości: Leszek Baum Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ram Serwis.

/-/ Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: ____________________

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: ____________________

 

Sprawę prowadzi: Anna  Skrzypiec Inspektor ds. gospodarki gruntami, telefon: (61)8960609

Wytworzył:
Anna Skrzypiec
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-07-08 09:01:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-07-08 09:06:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996