☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 29.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Nr RZP.6733.31.2021 z dn. 28.07.2021 r. - bud. sieci kanalizacji sanit. tłocznej wraz z przepompownią ścieków i szafką sterowniczą na cz. działki 7/4 (ul. Kościuszki) w Rogierówku

 

Nr RZP.6733.31.2021

Rokietnica, dn. 28.07.2021 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków i szafką sterowniczą na części działki 7/4 (ul. Kościuszki) położonej w miejscowości Rogierówko, gmina Rokietnica.

 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z przepisem art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony mogą zapoznać się w ww. wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami w Urzędzie Gminy w Rokietnicy (ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia określonych ograniczeń w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Rokietnica, na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 r. poz. 512 ze zmianami) bezpośrednia obsługa interesantów w Budynku A Urzędu odbywać się będzie z ograniczeniem do jednej osoby wyłącznie przy stanowisku obsługi zlokalizowanym w holu Budynku A tylko w godzinach przyjmowania interesantów t.j.: w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty poprzez numer telefonu: 61 8960 628.

Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację  należy składać w godzinach pracy Urzędu za pośrednictwem urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu z podaniem podstawowych danych kontaktowych (telefon i/lub adres e-mail) oraz elektronicznie za pomocą systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) dostępnego bezpośrednio ze strony www.rokietnica.pl lub za pomocą systemu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Prosimy o powołanie się na numer sprawy.

 

 

Wójt Gminy Rokietnica

 

 

Sprawę prowadzi:

Dominika Nowak

podinspektor ds. warunków zabudowy,

telefon: (61)8960-628

Wytworzył:
Udostępnił:
Kępa Agnieszka
(2021-07-28 15:16:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2021-07-28 15:19:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6232811