☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika

Nr RO.0050.96.2021

Rokietnica, dn. 13.08.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/ 2021

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji
projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika”

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 2 Regulaminu
Konsultacji Społecznych w Gminie Rokietnica stanowiącego załącznik nr 1
do uchwały nr LXI/556/2018 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych,

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Rokietnica dotyczące koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika”.
  2. Celem konsultacji jest uzyskanie informacji zwrotnej od mieszkańców Gminy Rokietnica na temat koncepcji projektowej opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika”, a co za tym idzie –
    możliwie najlepsze dopasowanie realizowanej inwestycji do potrzeb potencjalnych użytkowników.

§ 2

  1. Konsultacje rozpoczną się w dniu 27 sierpnia 2021 r. i zakończą się w dniu 31 sierpnia 2021 r.
  2. Konsultacje odbędą się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej Gminy Rokietnica pod adresem: https://konsultacje.rokietnica.pl/.
  3. Konsultacje przeznaczone są dla mieszkańców sołectwa Kiekrz – Pawłowice.

§ 3

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Rokietnica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

§ 4

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Leopold Wiorek kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Rokietnica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Bartosz Derech

Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Leopold Wiorek
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-08-13 12:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-08-13 12:11:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470