☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprawozdania kwartalne

od początku roku do 31 stycznia 2022r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


I kwartał

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - korekta nr 1

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2021 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)


II kwartał

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2021 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)


III kwartał

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


IV kwartał

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


od początku roku do dnia 30 listopada roku 2022

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Wytworzył:
Katarzyna Paulus
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2022-02-21 11:27:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-02-22 13:22:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1373621