☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica, powiat poznański

Nr RGM.6840.6.2021

Rokietnica, dn. 24.05.2022 r.

 

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica, powiat poznański
 

Dnia 17 maja 2022 roku w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Rokietnicy (budynek A), przy ul. Golęcińskiej 1, odbyły się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica, powiat poznański, przy czym:

Przetarg nr 1 o godz. 9:00,

Przetarg nr 2 o godz. 9:15,

Przetarg nr 3 o godz. 9:30,

Przetarg nr 4 o godz. 9:45,

Przetarg nr 5 o godz. 10:00.

Przedmioty przetargów

Ark. mapy

nr działki,

obręb ewidencyjny

powierzchnia

opis użytków wg ewidencji gruntów

Księga wieczysta

Przetarg nr 1

1

392/10, Bytkowo

0,1213 ha

RIIIb – grunty orne

PO1A/00038369/8 Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

 

 

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 3.

Liczba podmiotów niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 186.935,00 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych netto 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 248.805,00 zł netto + 23% VAT, tj. 306.030,15 zł brutto (słownie: trzysta sześć tysięcy trzydzieści złotych brutto 15/100).

Nabywca nieruchomości: Wojciech Józef Grabański.

Przetarg nr 2

1

392/3, Bytkowo

0,1072 ha

RIIIb – grunty orne

PO1A/00038369/8 Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

1

392/17, Bytkowo

0,0028 ha

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 3.

Liczba podmiotów niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 169.521,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych netto 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 258.000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 317.340,00 zł brutto (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych brutto 00/100).

Nabywca nieruchomości: Wojciech Józef Grabański.

Przetarg nr 3

1

392/6, Bytkowo

0,1040  ha

RIIIb – grunty orne

PO1A/00038369/8 Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

1

392/18, Bytkowo

0,0042 ha

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Liczba podmiotów niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 166.747,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych netto 00/100).

Nie odnotowano żadnej wpłaty wadium w terminie do 13.05.2022 roku.

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

Przetarg nr 4

1

392/15, Bytkowo

0,0719 ha

RIIIb – grunty orne

PO1A/00038369/8 Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 3.

Liczba podmiotów niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 118.189,00 zł netto (słownie: sto osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych netto 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 156.000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 191.880,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych brutto 00/100).

Nabywca nieruchomości: Michał Dolata.

Przetarg nr 5

1

392/13, Bytkowo

0,0911 ha

RIIIb – grunty orne

PO1A/00038369/8 Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 4.

Liczba podmiotów niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 155.981,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych netto 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 158.000,00 zł netto + 23% VAT, tj. 194.340,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych brutto 00/100).

Nabywca nieruchomości: Ryszard i Grażyna Klimko.

/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi:

Anna  Skrzypiec Inspektor ds. gospodarki gruntami,

telefon: (61)8960609

Wytworzył:
Anna Skrzypiec
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2022-05-24 14:32:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-05-24 14:35:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1372760