Ogłoszenie o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica, powiat poznański

Nr RGM.6840.6.2021

Rokietnica, dn. 05.08.2022 r.

 

Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica, powiat poznański


 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bytkowie, oznaczonej jako działki nr 392/6 oraz nr 392/18, odbył się 17 maja 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w Bytkowie, oznaczonej jako działki nr 392/6 oraz nr 392/18, odbył się dnia 28 lipca 2022 roku o godz. 9:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Rokietnicy (budynek A), przy ul. Golęcińskiej 1.

 

Przedmiot przetargu

Ark. mapy

nr działki,

obręb ewidencyjny

powierzchnia

opis użytków wg ewidencji gruntów

Księga wieczysta

Przedmiot przetargu

1

392/6, Bytkowo

0,1040  ha

RIIIb – grunty orne

PO1A/00038369/8 Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

1

392/18, Bytkowo

0,0042 ha

 

 

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1.

Liczba podmiotów niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1.

Cena wywoławcza nieruchomości: 166.747,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych netto 00/100).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 168.417,00 zł netto + 23% VAT, tj. 207.152,91 zł brutto (słownie: dwieście siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote brutto 91/100).

Nabywca nieruchomości: Grzegorz Borkowski, Weronka Jedwabna.

 

/-/ Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

 

Sprawę prowadzi:

Anna  Skrzypiec Inspektor ds. gospodarki gruntami

telefon: (61)8960-609

Wytworzył:
Udostępnił:
Kępa Agnieszka
(2022-08-05 11:25:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2022-08-05 11:27:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki